Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έναρξη υλοποίησης σχεδίου αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με τίτλο «Μοιράζοντας Αγάπη, Μία Σταγόνα τη φορά: Ενθαρρύνοντας τους νέους για την εθελοντική αιμοδοσία»

Σε μια περίοδο όπου η κοινωνία μας δέχεται υγειονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, εμείς οι νέοι, οφείλουμε να λάβουμε έναν πιο ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας όπως είναι η αξία της προσφοράς και της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οι e-Αιμοδότες, στοχεύουμε στη δημιουργία σημαντικού αντικτύπου στην τοπική κοινωνία, καθώς θα ευαισθητοποιήσουμε τους νέους σχετικά με την αιμοδοσία και θα τους ενθαρρύνουμε να γίνουν τακτικοί αιμοδότες. Με διάφορες πρωτοβουλίες και πληθώρα δραστηριοτήτων , προσδοκούμε να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για την αιμοδοσία. Αυτό αφενός θα αυξήσει τον αριθμό των εθελοντών αιμοδοτών στην τοπική κοινότητα, αλλά και αφετέρου θα διασφαλίσει μια σταθερή παροχή αίματος για όσους το έχουν ανάγκη.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (“European Solidarity Corps” – “ESC”) είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τους εθνικούς οργανισμούς. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του εν λόγω προγράμματος. Το Πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργούς συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Στηρίζοντας άλλους, όπως είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών, οι νέοι κάνουν πράξη τις αξίες της Ε.Ε και αποκτούν επίσης δεξιότητες και εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξή τους.

Τα Σχέδια Αλληλεγγύης είναι δραστηριότητες με διάρκεια από 2 έως 12 μήνες. Οργανώνονται, υλοποιούνται και προωθούνται σε εθνικό επίπεδο από τους ίδιους τους νέους. Σχέδια αλληλεγγύης υλοποιούν ομάδες τουλάχιστον 5 νέων από 18 έως 30 ετών, όπου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες αντιμετωπίζουν βασικές προκλήσεις της τοπικής τους κοινότητας. Η συμμετοχή σε ένα σχέδιο αλληλεγγύης είναι μια σημαντική μη τυπική μαθησιακή εμπειρία μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν την προσωπική, εκπαιδευτική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στοχεύει στην προώθηση της αλληλεγγύης, στην ενίσχυση του αισθήματος της συμμετοχής των πολιτών και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των νέων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις, πιστεύουμε ότι το έργο μας, το οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση των νέων για τη σημασία της αιμοδοσίας και την ενθάρρυνσή τους να γίνουν αιμοδότες, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτούς τους στόχους.

Μέσω του έργου μας, θα συμπεριλάβουμε τους νέους με ουσιαστικό τρόπο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να στηρίξουν τον συνάνθρωπο με την αιμοδοσία. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνουν ενεργοί πολίτες και θα αναπτύξουν το αίσθημα της ευθύνης και της αλληλεγγύης προς τους άλλους. Επιπλέον, με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αιμοδοσία, θα συμβάλουμε στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος δημόσιας υγείας που αφορά πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεπώς, χωρίς αμφιβολία, η εθελοντική αιμοδοσία είναι ζωτικής σημασίας και συνιστά ανιδιοτελής πράξη που σώζει αμέτρητες ζωές καθημερινά συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην υγεία και την ευημερία όσων έχουν πραγματικά ανάγκη. Αναμφίβολα, για τους νέους, οι αξίες και η σημασία του να γίνεις εθελοντής αιμοδότης είναι πολλές και ανεκτίμητες.

Μία από τις κύριες αξίες της εθελοντικής αιμοδοσίας για τους νέους είναι ότι τους επιτρέπει να έχουν ένα θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στις τοπικές τους κοινωνίες. Μια άλλη σημαντική αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας για τους νέους είναι ότι τους διδάσκει τη σημασία της υπευθυνότητας και της ενεργούς πολιτειότητας.

Η αιμοδοσία είναι ένας απλός αλλά ισχυρός τρόπος για την νεολαία να αναλάβει δράση και να κάνει τη διαφορά στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Συνιστά επίσης μια ευκαιρία, οι νέοι να διαμορφώσουν την αίσθηση του ανήκειν μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο αλληλεγγύης «Μοιράζοντας Αγάπη, Μία Σταγόνα τη φορά: Ενθαρρύνοντας τους νέους για την εθελοντική αιμοδοσία»:

https://youth.europa.eu/solidarity/projects/details/2023-1-EL02-ESC30-SOL-000140326

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης:

https://youth.europa.eu/solidarity/mission_el

Μετάβαση στο περιεχόμενο