Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μητρώα

Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η «e-Αιμοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό μητρώου: 206992646645-73 (Αρ. κατ.: 206992646645-73/21-05-2022)

Μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η «e-Αιμοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό μητρώου: 53142 (Αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/230456/20-05-2022)

Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η «e-Αιμοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό εθνικού μητρώου: 01624ΑΕΕ11094Ο38Ν 1761 (Αρ. πρωτ.: 72710/22-07-2022/Υπ. Εργασίας)

Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η «e-Αιμοδότες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό μητρώου: 01624ΑΕΕ11094Ο38Ν 1638 (Αρ. πρωτ.: 72710/22-07-2022/Υπ. Εργασίας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο