Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ιδρυτικά Μέλη

Υποχρεώσεις Ιδρυτικών μελών 

  1. Το κάθε ιδρυτικό μέλος οφείλει να συνεισφέρει για την επίτευξη και προαγωγή των εταιρικών σκοπών με την προσωπική του εργασία και της επιστημονικές και τεχνικές του γνώσεις 
  1. Τα Ιδρυτικά μέλη δε δύνανται να μεταβιβάσουν την εταιρική της μερίδα ή να εκχωρήσουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις της σε τρίτο χωρίς την γραπτή σύμφωνη γνώμη των λοιπών ιδρυτικών μέλων. 
  1. Τα Ιδρυτικά μέλη οφείλουν να αποδέχονται της διατάξεις του παρόντος και εξομοιώνονται πλήρως όσον αφορά της εταιρικές της υποχρεώσεις και δικαιώματα με της υπόλοιπους εταίρους. 

Τα Ιδρυτικά μέλη της e-Aιμοδότες | Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας:

Μετάβαση στο περιεχόμενο